اولين جلسه كميته تخصصي تمديد و صدور پروانه هاي ساخت و مسئول فني با حضور مدیر و ...

اولين جلسه كميته تخصصي تمديد و صدور پروانه هاي ساخت

اولين جلسه كميته تخصصي تمديد و صدور پروانه هاي ساخت و مسئول فني با حضور مدیر و کارشناسان حوزه غذا و دارو در کارگاه آموزشی دانشکده برگزار گر...
1397/08/27 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 636 | 0 نظر | print | |

اولين جلسه كميته تخصصي تمديد و صدور پروانه هاي ساخت و مسئول فني با حضور مدیر و کارشناسان حوزه غذا و دارو در کارگاه آموزشی دانشکده برگزار گردید . در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پروانه های ساخت 3 محصول تمدید شد.

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.