جلسه آموزشی با معاون دادستان شهرستان بهبهان و حضور در راستای آموزش قوانین پیش ر...

جلسه آموزشی دادستان با مدیریت غذا و دارو

جلسه آموزشی با معاون دادستان شهرستان بهبهان و حضور در راستای آموزش قوانین پیش رو در حوزه نظارت مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان ...
1397/08/27 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 722 | 0 نظر | print | |

جلسه آموزشی با معاون دادستان شهرستان بهبهان و حضور در راستای آموزش قوانین پیش رو در حوزه نظارت مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان در کارگاه آموزشی معاونت بهداشت برگزار شد در این جلسه قوانین ، مقررات و آیین نامه های قضایی مرتبط با حوزه نظارت غذا و دارو توسط معاون دادستان شهرستان تشریح شد.

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.