مدیریت غذا و دارو

معرفی واحد نظارت بر محصولات طبیعی ،سنتی و مکمل

 کارشناس واحد نظارت :

کارشناس واحد نظارت بر محصولات طبیعی،سنتی و مکمل:خانم دکتر زهرا هیبتی

معرفی واحد:

این واحد زیر مجموعه اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر مدیریت غذا و دارو می ‌باشد که بر نحوه توزیع و مصرف محصولات طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای در حوزه داروخانه ها، باشگاه ها، عطاری ها و مراکز فروش گیاهان دارویی نظارت می نماید.